Zasady parkowania w Katowicach

Logo miasta Katowice

Jestem mieszkańcem strefy (Parkingowa Karta Mieszkańca)

Sprawdź, czy jesteś mieszkańcem „Strefy A” – niebieskiej lub „Strefy B” – zielonej – LINK

Aby uzyskać Parkingową Kartę Mieszkańca (PKM) „Strefy A” (niebieskiej) lub „Strefy B” (zielonej) musisz spełnić 1 z 2 poniższych warunków:

  • musisz być zameldowany na pobyt stały w granicach „Strefy A” (w przypadku ubiegania się o Parkingową Kartę Mieszkańca „Strefy A”) lub zameldowany na pobyt stały w granicach „Strefy B” (w przypadku ubiegania się o Parkingową Kartę Mieszkańca „Strefy B”)
  • musisz posiadać zameldowanie na pobyt czasowy w granicach „Strefy A” lub „Strefy B” oraz jednoczesne rozliczać się z podatku dochodowy od osób fizycznych (tzw. PIT) w jednym z katowickich Urzędów Skarbowych

Jeżeli spełniasz jeden z 2 powyższych warunków oznacza to, że jesteś uprawniony do uzyskania Parkingowej Karty Mieszkańca – czyli abonamentu przysługującego na samochód lub motocykl. Przy czym:

  • Parkingowa Karta Mieszkańca „Strefy A” (niebieskiej) – uprawnia do parkowania zarówno na obszarze „Strefy A” (niebieskiej), jak i „Strefy B” (zielonej)
  • Parkingowa Karta Mieszkańca „Strefy B” (zielonej) – uprawnia do parkowania w „Strefie B” (zielonej) – natomiast nie uprawnia do parkowania w „Strefie A”.

Warto podkreślić, że jest to najważniejsza zmiana dla mieszkańców stref płatnego parkowania. Do tej pory Parkingowa Karta Mieszkańca przysługiwała wyłącznie na dwie wybrane ulice. Jednak Prezydent Miasta Marcin Krupa, biorąc pod uwagę głos mieszkańców, postanowił rozszerzyć ten przywilej na całą strefę.

Koszt zakupu:

Miesiąc Kwartał Pół roku
„Strefa A” 20,00 zł 50,00 zł 100,00 zł
„Strefa B” 10,00 zł 25,00 zł 50,00 zł

Najszybciej i najwygodniej wniosek o wydanie Parkingowej Karty Mieszkańca złożysz przez Internet TUTAJ (link będzie aktywny od 2 listopada b.r.)


WAŻNE!

  • Parkingową Kartę Mieszkańca (PKM) możesz otrzymać tylko na jeden samochód, którego jesteś właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadasz do niego ważny tytuł prawny (np. umowa zawierająca w swej treści numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, potwierdzająca istnienie uprawnienia do korzystania przez Ciebie z pojazdu, którego nie jesteś właścicielem).
  • PKM nie jest drukiem lub kartą do włożenia za szybę samochodu. To informatyczny zapis w bazie danych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach (MZUiM), na podstawie którego Kontrolerzy MZUiM będą wiedzieli, że masz opłacony postój.
  • PKM dla Stef A i B możesz wykupić od dnia 2 listopada 2023 roku poprzez specjalną stronę internetową. Kupiona w ten sposób karta obowiązuje od 1 grudnia 2023 roku. 
  • PKM można wykupić na miesiąc, kwartał lub pół roku, a jej czas obowiązywania będzie wynosił odpowiednio przez 30, 90 lub 180 dni od daty wydania.
  • Posiadacze PKM będą mogli parkować w miejscach oznaczonych znakiem zakazu postoju B35 z umieszczoną pod nim tabliczką ze stosowną informacją - nie dotyczy określonej części drogi wyłącznie pojazdów posiadaczy Parkingowej Karty Mieszkańca. Oznacza to, że uprawnieni do postoju w tym miejscu będą wyłącznie mieszkańcy posiadający Parkingową Kartę Mieszkańca.. Kontrolę przestrzegania oznakowania sprawować będzie Straż Miejska.

UWAGA! 

System sprzedaży PKM jest obsługiwany przez pracowników, którzy potrzebują czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku. Dlatego zachęcamy do zakupu Karty na kolejne okresy z odpowiednim wyprzedzeniem, nie w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowego abonamentu. Pozwoli to na nabycie lub kontynuowanie możliwości parkowania bez zbędnego stresu i dodatkowych kosztów. 

Brak abonamentu / karty może spowodować:

Wszystkie zakupione do tej pory abonamenty/karty w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów tracą ważność z dniem 1 grudnia 2023 r.