Zasady parkowania w Katowicach

Logo miasta Katowice

FAQ

Czy pojazdy elektryczne i hybrydowe będą parkować bezpłatnie w każdym miejscu?

Pojazdy elektryczne – tak, ponieważ są zwolnione z opłat za postój w strefie na mocy ustawy. Natomiast nowa uchwała nie przewiduje zwolnień dla pojazdów hybrydowych, które będą parkowały na takich samych zasadach jak pozostałe samochody.


Czy strefą będzie również objęty parking na pl. Chrobrego? 

Tak, wskazany parking również będzie objęty płatnym parkowaniem (Strefa A).


Czy na ulicach, gdzie znajduje się żłobek, przedszkole i szkoła, zostały przewidziane jakieś miejsca typu kiss & ride lub kilku(nasto)minutowy bilet zero dla rodziców odwożących dzieci?

W sąsiedztwie takich placówek jak żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, tam, gdzie to możliwe, będą tworzone stanowiska typu „kiss&ride”. W niektórych miejscach niestety infrastruktura nie pozwala na wyznaczanie takich miejsc.


Co z osobami, które są zameldowane w Katowicach czasowo?

Do otrzymania Parkingowej Karty Mieszkańca będą uprawnione osoby, które są zameldowane na pobyt czasowy w granicach Strefy A albo Strefy B oraz rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Katowicach, przy czym oba te warunki muszą być spełnione równocześnie. 


Czy Parkingowa Karta Mieszkańca jest na samochód czy na okaziciela?

Każdy mieszkaniec będzie mógł starać się o abonament na jeden samochód, a identyfikatorem będzie jego numer rejestracyjny. Karta będzie przysługiwać na jeden samochód osobie, która jest zameldowana w Strefie A lub w Strefie B i jest właścicielem (współwłaścicielem) pojazdu lub posiada inny ważny tytuł prawny do użytkowanego samochodu.


Czy jest przewidziana opcja parkowania dla mieszkańca posiadającego auto prywatne oraz auto służbowe, użytkowane naprzemiennie, przy czym tylko jedno w danym czasie jest parkowane w obrębie SPP?

Każdy mieszkaniec będzie mógł starać się o abonament na jeden samochód.


Czy jest przewidziana karta na obie strefy? Dlaczego mieszkaniec strefy (np. Paderewa) może wszędzie pojechać i parkować (np. na Koszutkę), a ktoś spoza strefy (z Burowca) musi tam płacić?

Z uwagi na ograniczenie miejsc do parkowania w strefie A np. poprzez deptaki, budynki użyteczności publicznej, mieszkańcy Strefy A będą mogli parkować także w Strefie B. Natomiast aby zaparkować w Strefie A, wszystkie osoby niezameldowane w tej strefie będą musiały ponieść opłatę. 

Z chwilą uruchomienia stref będzie dokonywana analiza ich funkcjonowania pod kątem m.in. zasadności podziału na podstrefy na potrzeby parkowania mieszkańców. Katowiczan mieszkających poza strefami zachęcamy do zostawiania aut w centrach przesiadkowych oraz do korzystania z komunikacji miejskiej.


Czy będą budowane nowe parkingi? 

W tej chwili trwa proces inwestycyjny budowy parkingu w Strefie Kultury na ponad 1,2 tys. miejsc. Niedawno zakończyła się budowa parkingów piętrowych na ul. Tylnej Mariackiej. 


Czy karta ŚSPP będzie pozwalała na parkowanie za jej pomocą w SPP? 

Tak, osoby posiadające PKM wydaną dla Strefy A (Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania) będą mogły parkować na terenie całej strefy A oraz całej strefy B (Strefy Płatnego Parkowania).


Jak nowa polityka parkingowa ma się do osób niepełnosprawnych?

Osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej będą mogły parkować bezpłatnie wyłącznie na odpowiednio oznakowanych stanowiskach postojowych (niebieskie koperty). 


Czy trzeba będzie ponosić opłaty za parkowanie na terenach wspólnot i spółdzielni?

Pobierane przez miasto opłaty będą obowiązywać wyłącznie na drogach publicznych znajdujących się w ŚSPP i SPP. Zmiany nie będą obowiązywać na terenach prywatnych, obszarach należących do wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni, które mogą prowadzić własną politykę parkingową.


Co z osobami, które mają teraz zaparkowany pojazd w Katowicach i czasowo przebywają np. za granicą?

Taka osoba będzie musiała dokonać opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Czy za parkowanie będzie można płacić w aplikacji mobilnej?

Tak, lista aplikacji zostanie udostępniona przez MZUiM.


Co z odwiedzającymi starszych mieszkańców stref np. dziadków mieszkających na Koszutce lub z pacjentami szpitala na ul. Ceglanej, którzy czekają na wizytę lekarską?

Osoby te będą musiały ponieść opłatę za parkowanie zgodnie z regulaminem. 


Czy zakupu abonamentu będzie można dokonać przez internet?

Tak, będzie to możliwe z wyjątkiem zastrzeżonego stanowiska postojowego – koperty. Specjalna strona internetowa będzie prowadzona przez MZUiM.


Co z osobami, które zawodowo muszą poruszać się samochodami, np. kurierami? 

Będą mogły skorzystać z opcji jednorazowej opłaty.


Ile będą musiały zapłacić osoby mieszkające poza strefą ŚSPP i SPP, aby móc w nich parkować?

Katowiczanie, którzy nie zamieszkują obszaru ŚSPP i SPP, będą mogli nabyć abonamenty w Strefie B w kwocie 200 zł za miesiąc, 500 zł za kwartał oraz 1 tys. zł za pół roku, a w Strefie A – w kwocie 300 zł za miesiąc, 750 zł za kwartał oraz 1,5 tys. zł za pół roku.


Jak będzie weryfikowane wniesienie opłaty?

Zostanie wprowadzona e-kontrola parkowania, wykonywana przez pojazdy z zamontowanymi specjalnymi urządzeniami. Pojazdy te będą skanować tablice rejestracyjne i weryfikować je z bazą danych pojazdów, za których postój wniesiono opłatę. Zmieni się również sposób nakładania opłat dodatkowych. Kierowca nie znajdzie już za wycieraczką samochodu zawiadomienia o nałożonej opłacie dodatkowej. 

W wybranych punktach strefy, z uwagi na ich układ komunikacyjny, zostanie zachowana kontrola prowadzona przez pracowników MZUiM.


Dlaczego likwiduje się miejsca parkingowe?

Zmiany te są spowodowane dostosowaniem do obowiązującej interpretacji przepisów przez policję – art. 49 ustawy Prawo o ruchu drogowym.


Jakie opłaty będą musieli ponieść przedsiębiorcy posiadający firmy w płatnych strefach?

Koszt karty przedsiębiorcy to 700 zł miesięcznie, przy czym uprawnia ona do postoju w obu strefach.


Co z osobami, które są właścicielami mieszkań i mieszkają w Katowicach, ale nie są tu zameldowane?

Osoby te będą musiały ponieść opłatę za parkowanie. Aby nie płacić, należy być zameldowanym na stałe bądź czasowo (w tym drugim przypadku należy również rozliczać podatek w Katowicach). 


Czy są przewidziane oferty miesięcznego abonamentu dla dojeżdżających do pracy? 

Katowiczanie, którzy nie zamieszkują ani Strefy A, ani Strefy B, będą mogli nabyć abonamenty w Strefie B w kwocie 200 zł za miesiąc, 500 zł za kwartał i 1 tys. zł za pół roku, a w Strefie A – w kwocie 300 zł za miesiąc, 750 zł za kwartał oraz 1,5 tys. zł za pół roku.

Osoby spoza Katowic muszą ponosić opłaty dzienne zgodne z taryfikatorem. Osoby mieszkające poza strefą płatnego parkowania zachęcamy do korzystania z komunikacji publicznej lub pozostawienia pojazdów w centrach przesiadkowych i kontynuowania podróży komunikacją miejską. 


Gdzie znajdę przepisy regulujące funkcjonowanie SPP/ŚSPP?

Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie ustalenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania dla
pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice jest dostępna - kliknij TUTAJ


Gdzie szukać informacji?

Informacje o systemie parkowania są dostępne na mzuim.katowice.pl.