Zasady parkowania w Katowicach

Logo miasta Katowice
Jestem mieszkańcem strefy (Parkingowa Karta Mieszkańca)
Jestem mieszkańcem Katowic spoza strefy (preferencyjny abonament oraz stawki za parkowanie)
Jestem przedsiębiorcą / chcę wykupić miejsce parkingowe
Jestem spoza Katowic
Opłaty i kontrole
Centra przesiadkowe, inne parkingi, komunikacja publiczna
Jestem osobą z niepełnosprawnościami
Mapa strefy, spis ulic
FAQ

Jak parkować w Katowicach?

1 grudnia br. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące parkowania w Śródmieściu Katowic. Za wprowadzeniem zapisów głosowało aż 23 z 25 katowickich radnych. Najważniejsze z nich to: utworzenie dwóch stref parkowania, tj. Strefa A (niebieska) w ścisłym centrum miasta oraz Strefa B (zielona) na obrzeżach centrum oraz wprowadzenie korzystnych dla mieszkańców abonamentów. Od 1 listopada będzie można składać elektronicznie wnioski o wyrobienie Parkingowej Karty Mieszkańca czy Parkingowej Karty Przedsiębiorcy. Ponadto katowiczanki i katowiczanie niezamieszkujący stref płatnego parkowania będą mogli wykupić preferencyjne abonamenty. Na stronie parkowanie.katowice.eu zamieszczone są kompleksowe informacje opisujące wprowadzane zmiany.

Celem wprowadzania nowych zasad parkowania jest ograniczenie napływu pojazdów spoza Katowic do Śródmieścia. Pozwoli to ograniczyć całodzienne parkowanie w centrum Katowic przez gości spoza miasta. Tym samym katowiczanki i katowiczanie, a w szczególności osoby zamieszkujące strefy płatnego parkowania, szybciej znajdą miejsce, w którym będą mogły pozostawić pojazd.

Pełna treść uchwały, za którą głosowało 23 z 25 katowickich radnych: TUTAJ